Odszukaj Swoich bliskich....

data śmierci
- -Porady, jeżeli zmarła bliska osoba

Pogrzeb chrześcijański parafianina:

1. O śmierci parafianina należy powiadomić Proboszcza Parafii, do której należał zmarły, aby odnotować ten fakt w parafialnej księdze zgonów oraz ustalić miejsce i termin liturgii pogrzebowej (łącznie z Mszą św. pogrzebową);

Dokumenty potrzebne do Pogrzebu Katolickiego:
a) akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
b) zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych, Spowiedzi i Komunii Św. wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala

2. Miejsce i termin pogrzebu na cmentarzach zamiejscowych ustalają ich administratorzy.

3. Do liturgii pogrzebowej należy Msza św. pogrzebowa odprawiana w ramach pogrzebu. We Mszy św. uczestniczy cała rodzina w sposób pełny, tzn. przyjmują Komunię św.

W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii miejsca zamieszkania osoby zmarłej.


Jeśli zmarła bliska osoba i zgon nastąpił w domu, należy przede wszystkim:

· Wezwać lekarza, by stwierdził zgon i wypisał tzw. kartę zgonu;

· Z kartą zgonu i dowodem osobistym osoby Zmarłej należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego (właściwego dla miejsca zgonu) i odebrać akty zgonu;

· W miarę możliwości tego samego, względnie następnego dnia, należy przyjść do zakładu wraz z dokumentami, których wykaz zamieszczamy niżej i omówić wszelkie kwestie związane z ceremonią pogrzebową oraz jej przebiegiem. Tam też służymy Państwu wszelką radą oraz pomocą.


Jeśli zmarła bliska osoba i zgon nastąpił w szpitalu, należy przede wszystkim:

· Udać się do działu statystyki w szpitalu, aby odebrać kartę zgonu, wystawioną przez lekarza oraz kartę potwierdzenia odbioru zwłok;

· Z kartą zgonu i dowodem osobistym osoby Zmarłej należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego (właściwego dla miejusca zgonu) po akty zgonu;

· Z kartą potwierdzenia odbioru zwłok oraz odzieżą do ubioru Zmarłego należy udać się do prosektorium (na terenie szpitala).

· W miarę możliwości tego samego, względnie następnego dnia, należy przyjść do zakładu wraz z dokumentami, których wykaz zamieszczamy niżej i omówić wszelkie kwestie związane z ceremonią pogrzebową oraz jej przebiegiem.


Wykaz dokumentów, które są wymagane aby zorganizować pochówek:

- akt zgonu;

- karta zgonu;

- dowód osobisty oraz nr NIP osoby najbliższej, zlecającej pochówek;

- nr NIP oraz legitymacja emeryta, rencisty Osoby Zmarłej (jeśli taką posiada).STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

71
68

stat4u
Osób online: 1